မုိးေအာင္ရင္ ျပန္လြတ္ျပီ

0
14031

မုိးေအာင္ရင္ ျပန္လြတ္ျပီ

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ယေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေႀကျငာခဲ့ရာ

မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ သရုပ္ေဆာင္ မုိးေအာင္ရင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေႀကာင္းThe Speakerမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ ၆၅၂၀ဦးအား လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ကုိ ယေန႔ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

The Speaker