ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအရမီးသတ္စခန္းေရွ႕ယာဥ္မရပ္ရ

0
854

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအရမီးသတ္စခန္းေရွ႕ယာဥ္မရပ္ရ

==========================
==========================

မီးသတ္ယာဥ္မွအပ အျခားမည္သည့္ယာဥ္မွ် မီးသတ္ယာဥ္စခန္း၊ မီးသတ္ေရပိုက္ေခါင္း၊ မီးသတ္ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ၇ မီတာ (၂၃ ေပ)အကြာအေဝးအတြင္း ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ရပ္နားျခင္းမျပဳရ

ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၃ အပိုဒ္ခြဲ(ဋ)တြင္ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။

အကယ္၍ရပ္မိခဲ႔လွ်င္လည္း မိမိအမွားမို႔ေတာင္းပန္ပါ ရိုက်ိဳးစြာအမွားကိုဝန္ခံပါ
သို႔မွသာ ယာဥ္ေမာင္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါမည္

ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို အခ်ိန္မွီကာကြယ္ေပးမည့္ မီးသတ္ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ရင္ထဲကေန ေလးေလးစားစားခ်စ္ခင္တန္းဖိုးထားရင္း မိမိယာဥ္ေမာင္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္ကိုျပသလိုက္ပါ။

ဒုရဲအုပ္ေဌးလြင္(ခ)ေနမ်ိဳးသူရ
27.5.2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here