ကေလးမ်ားကုိရုိက္သည့္ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေထာင္ ၆ လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ၃ သိန္း ခ်မွတ္ မည္

0
366

ဆရာ သမားမ်ား ကို အနႏၲ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္ မာလူမ်ိဳးမ်ားက မွတ္ယူထားၾက သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာသမား မ်ား၏ ဆိုဆံုးမစကားမ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာ ၊ နာယူမွတ္သားၾက သည္ ။ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ‘ဆရာ့က်င့္ဝတ္’ ငါးပါးျဖစ္ သည့္

‘အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔၊ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔ဝတ္ငါးျဖာ’

ဟူေသာ သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သဂၤါေလာဝါဒဆံုးမစာ ပါအတုိင္း တပည့္မ်ားအေပၚ ထားရွိရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ပညာ(အသိပညာ၊ အတတ္ပ ညာ)သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး႐ံုသက္ သက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲ လိမၼာေရး ျခားရွိလာေအာင္၊ လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္လာေအာင္၊ လူရည္မြန္၊ လူရည္ခၽြန္ျဖစ္လာေအာင္ ဆုိဆံုးမျခင္းကိုပါ တစ္ပါတည္းျပဳလုပ္ သြားသူ၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသူ ျမတ္ဆရာမ်ားလည္း အမ်ားအ ျပားရွိပါသည္။ ‘ျမတ္ဆရာ’ ဟူသည္ ‘ေရွး႐ႈေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ နာနာက်င္က်င္၊ အျပစ္ျမင္တုိင္း၊ ဝမ္းတြင္မသို၊ ဟုတ္တိုင္းဆို၍၊ က်ိဳးလိုစိတ္က ဆံုးမတတ္သူ၊ ဆရာဟူေလာ့’ ဆိုသည့္ မန္လည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မဃေဒ ဝလကၤာသစ္ပါအတုိင္း တပည့္ မ်ားအေပၚ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေရွ႕ ထား၍ အျပစ္ရွိလွ်င္ ဆံုးမတတ္ ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ငယ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သည္ တုတ္ကိုင္၍ စာသင္ၾက သည္။ စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုင္ရန္ တုတ္ ရွိၾကသည္။ တုတ္ကို စာသင္ရာ တြင္ သင္ပုန္းတြင္ ေထာက္ျပျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား မ်ား စကားမ်ားၿပီး ဆူညံေနလွ်င္ ခံုကို႐ိုက္၍ ဆူညံျခင္းမျပဳရန္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအ ခ်ိဳ႕ အျပစ္လုပ္မိလွ်င္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္၍ ေနာက္မလုပ္ရန္ အျပစ္ ေပးဆံုးမျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သြန္သင္ဆံုးမတတ္ၾကသည္။

ထုိသို႔ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေရွ႕ ထားၿပီး လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းသည္ ျပစ္မႈမ ေျမာက္ေၾကာင္းကို ‘အစိုးရႏွင့္ ေမာင္ဘေသာင္း၊ အတြဲ (၃) ရန္ကုန္ ၆၅၉’ စီရင္ထံုးတြင္ ‘မိဘသည္ သားသမီးအား လိမၼာေရးျခားရွိ ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမ ႏုိင္သျဖင့္ မိဘက ပညာသင္ေပးရန္ အပ္ႏွံ ျခင္းခံရသည့္ ဆရာသည္ မိမိ တပည့္အား ေက်ာင္းစည္းကမ္း ကို ထိန္းသိမ္း သည့္အေနျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းသည္ နာက်င္ေစရန္ အႀကံျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နာက်င္ေစတန္ရာသည္ကို သိ လ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ သည္ဟု ဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္၍ ျပစ္မႈ မေျမာက္ ေၾကာင္း’ စီရင္ထံုးဖြဲ႕ ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေမတၱာေရွ႕ ထားၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ေဒါသအေလ်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ ျခင္းျဖစ္ပါက ျပစ္မႈ ေျမာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ‘ေမာင္ေခြးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၆၆ မ.တ.စ ၉၈၆’ အမႈတြင္ ‘အိမ္သာတက္ ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေကာင္းဝါရွိသည့္အိမ္သာသို႔ ေမာင္ေက်ာ္ေဆြက ၎၏ သူငယ္ခ်င္းအထင္ျဖင့္ သဲမ်ားပက္သြင္း ရာ ဦးေကာင္းဝါ၏ေခါင္းေပၚသို႔ က်သျဖင့္ ေဒါသထြက္ၿပီး ဝါးျခမ္း ျပားျဖင့္ ၁၄ ခ်က္၊ ၁၅ ခ်က္ခန္႔ ႐ိုက္ရာ ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆး႐ံုတက္ ခဲ့ရသည္။

ေက်ာင္းဆရာႀကီး ဦး ေကာင္းဝါ၏ ေမာင္ေက်ာ္ေဆြ အေပၚ အျပဳအမူမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္ထက္ပို၍ ေဒါသႀကီး သျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အမႈတြဲတြင္ ေပၚလြင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကာယကံေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ နာက်င္မႈျဖစ္ေစသျဖင့္ နာ က်င္မႈျပဳလုပ္သူအား ရာဇသတ္ ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၃ အရ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္’ ဟု စီရင္ထံုး ဖြဲ႕ထားသည္။ အထက္ပါစီရင္ထံုးမ်ားအရ ယခင္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ တပည့္မ်ားအား ေမတၱာ၊ က႐ု ဏာစိတ္ေရွ႕ထားၿပီး လိမၼာေရး ျခားရွိေအာင္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒါသအေလ်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္ မရွိေပ။

ယခုအခါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တုတ္ကိုင္၍ မရေတာ့။ တုတ္ကိုင္ လွ်င္လည္း သတိထားရေတာ့ မည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားကို လံုးဝ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပး ျခင္း ျပဳခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္း သာမက ထိုင္ထလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ လက္ေျမႇာက္ခုိင္းျခင္း စသည္တို႔ ပင္ ျပဳခြင့္မရွိေတာ့ေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿပီး ခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ႏွင့္ ၆၉ တို႔တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၆၈ ကေလးသူ ငယ္တိုင္း သည္ အသက္အရြယ္အ လိုက္ ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္စည္း ကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံ ေစာင့္ထိန္းရမည္။

(က) တရားဥပေဒကို ေစာင့္ ထိန္းလိုက္နာျခင္း၊ (ခ) အသက္ အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈရွိလာသည္ ႏွင့္အမွ် မိဘ အုပ္ထိန္းသူ တို႔၏ ဆံုးမသြန္သင္ေပးမႈကို ေလးစား လိုက္နာကာ မိမိ၏အခြင့္အေရး မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း၊ (ဂ) မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏သြန္သင္မႈကို ခံယူ ၿပီး ပညာသင္ယူျခင္း၊ (ဃ) ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ ရပ္ရြာစည္း ကမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးစည္းကမ္းႏွင့္ ဘာသာေရး က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလးစားလိုက္နာၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း တာဝန္ သိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံျခင္း၊ (င) မိမိရပ္ ရြာအသိုက္အဝန္း၏ေကာင္းမြန္ ေသာ အစဥ္အလာမ်ား၊ တန္ဖိုး မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ယံုၾကည္ကိုး ကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (စ) အရက္ေသာက္ ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး စြဲျခင္း၊ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစ ေသာ ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ ေလာင္း ကစားျခင္း(သို႔မဟုတ္)အျခားအ က်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားဖြယ္ရာ အမူအက်င့္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၆၉ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ဆရာမမ်ားသည္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားက ပုဒ္မ ၆၈ ပါ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာေစာင့္ ထိန္းသည့္ အေလ့အထရွိေစရန္ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈအပါအ ဝင္ အျပစ္ေပးမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ကို အသံုးမျပဳဘဲ က်ိဳးေၾကာင္းျပ နည္းေပးလမ္းၫႊန္ျပဳရမည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(ခ) အရ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသး ေသာ သူသည္ ကေလး သူငယ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကေလးသူငယ္ အား ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးလွ်င္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၀၀(က) တြင္-

ပုဒ္မ ၁၀၀(က) မည္သူမဆို ကေလးသူငယ္အား ေအာက္ပါျပဳ လုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကို အနည္းဆံုး တစ္လမွ အမ်ားဆံုးေျခာက္လအ ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္း ဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ရမည္။

(၁) အရက္ဘီယာဝယ္ခုိင္း ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေသာက္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသာက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၂) မိဘ ေဆြမ်ိဳးမပါဘဲ ကပြဲ (Dayclub, Nightclub)၊ ကာရာအိုေက (သို႔မဟုတ္) အႏွိပ္ခန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အ ၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္ကြပ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းဟူ၍ ျပ႒ာန္းထား သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ဆံုးမရာတြင္ က်ိဳး ေၾကာင္းျပ နည္းေပးလမ္းၫႊန္ျပဳ ျခင္းျဖင့္သာ ဆံုးမရန္ႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် ႐ိုက္ႏွက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမျပဳၾကရန္ အသိ ေပးအပ္ပါသည္။ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ ဒဏ္ေပးပါက ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀(က)(၄)(၅) အရ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ တင္၀င္းေအာင္ သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အမႈမ်ားလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရင္း ဥပေဒေရးရာစာေပမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

7Day Daily (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

( Unicode )

ဆရာ သမားများ ကို အနန္တ ဂိုဏ်းဝင်များအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန် မာလူမျိုးများက မှတ်ယူထားကြ သည် ။ ထို့ကြောင့် ဆရာသမား များ၏ ဆိုဆုံးမစကားများ ကို လေးစားလိုက်နာ ၊ နာယူမှတ်သားကြ သည် ။ ဆရာများအနေဖြင့်လည်း ‘ဆရာ့ကျင့်ဝတ်’ ငါးပါးဖြစ် သည့်

‘အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ပို့၊ ဆရာတို့ ကျင့်ဖို့ဝတ်ငါးဖြာ’

ဟူသော သင်္ဂဇာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သင်္ဂါလောဝါဒဆုံးမစာ ပါအတိုင်း တပည့်များအပေါ် ထားရှိရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်။ ပညာ(အသိပညာ၊ အတတ်ပ ညာ)သင်ကြားပို့ချပေးရုံသက် သက်မျှသာမဟုတ်ဘဲ လိမ္မာရေး ခြားရှိလာအောင်၊ လူကောင်းလူတော်ဖြစ်လာအောင်၊ လူရည်မွန်၊ လူရည်ချွန်ဖြစ်လာအောင် ဆိုဆုံးမခြင်းကိုပါ တစ်ပါတည်းပြုလုပ် သွားသူ၊ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူ မြတ်ဆရာများလည်း အများအ ပြားရှိပါသည်။ ‘မြတ်ဆရာ’ ဟူသည် ‘ရှေးရှုမေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့် နာနာကျင်ကျင်၊ အပြစ်မြင်တိုင်း၊ ဝမ်းတွင်မသို၊ ဟုတ်တိုင်းဆို၍၊ ကျိုးလိုစိတ်က ဆုံးမတတ်သူ၊ ဆရာဟူလော့’ ဆိုသည့် မန်လည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မဃဒေ ဝလင်္ကာသစ်ပါအတိုင်း တပည့် များအပေါ် မေတ္တာ၊ ကရုဏာရှေ့ ထား၍ အပြစ်ရှိလျှင် ဆုံးမတတ် ကြသည်။

ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် တို့ငယ်စဉ်က ဆရာ၊ ဆရာမများ သည် တုတ်ကိုင်၍ စာသင်ကြ သည်။ စာသင်ခန်းတိုင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများကိုင်ရန် တုတ် ရှိကြသည်။ တုတ်ကို စာသင်ရာ တွင် သင်ပုန်းတွင် ထောက်ပြခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသား များ စကားများပြီး ဆူညံနေလျှင် ခုံကိုရိုက်၍ ဆူညံခြင်းမပြုရန် လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသားအ ချို့ အပြစ်လုပ်မိလျှင် တုတ်ဖြင့် ရိုက်၍ နောက်မလုပ်ရန် အပြစ် ပေးဆုံးမခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သွန်သင်ဆုံးမတတ်ကြသည်။

ထိုသို့မေတ္တာ၊ ကရုဏာရှေ့ ထားပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းသည် ပြစ်မှုမ မြောက်ကြောင်းကို ‘အစိုးရနှင့် မောင်ဘသောင်း၊ အတွဲ (၃) ရန်ကုန် ၆၅၉’ စီရင်ထုံးတွင် ‘မိဘသည် သားသမီးအား လိမ္မာရေးခြားရှိ အောင် ရိုက်နှက် ဆုံးမ နိုင်သဖြင့် မိဘက ပညာသင်ပေးရန် အပ်နှံ ခြင်းခံရသည့် ဆရာသည် မိမိ တပည့်အား ကျောင်းစည်းကမ်း ကို ထိန်းသိမ်း သည့်အနေဖြင့် ရိုက်နှက်ဆုံးမခွင့်ရှိသည့်အတွက် ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းသည် နာကျင်စေရန် အကြံဖြင့် သော် လည်းကောင်း၊ နာကျင်စေတန်ရာသည်ကို သိ လျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း ပြု သည်ဟု ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်၍ ပြစ်မှု မမြောက် ကြောင်း’ စီရင်ထုံးဖွဲ့ ထားသည်။

သို့သော်လည်း မေတ္တာရှေ့ ထားပြီး ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းမဟုတ် ဘဲ ဒေါသအလျောက် ရိုက်နှက် ခြင်းဖြစ်ပါက ပြစ်မှု မြောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းကို ‘မောင်ခွေးနှင့် ပြည်ထောင်စု၊ ၁၉၆၆ မ.တ.စ ၉၈၆’ အမှုတွင် ‘အိမ်သာတက် နေသော ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးကောင်းဝါရှိသည့်အိမ်သာသို့ မောင်ကျော်ဆွေက ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းအထင်ဖြင့် သဲများပက်သွင်း ရာ ဦးကောင်းဝါ၏ခေါင်းပေါ်သို့ ကျသဖြင့် ဒေါသထွက်ပြီး ဝါးခြမ်း ပြားဖြင့် ၁၄ ချက်၊ ၁၅ ချက်ခန့် ရိုက်ရာ ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံတက် ခဲ့ရသည်။

ကျောင်းဆရာကြီး ဦး ကောင်းဝါ၏ မောင်ကျော်ဆွေ အပေါ် အပြုအမူမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ထက်ပို၍ ဒေါသကြီး သဖြင့် ပြုလုပ်ကြောင်း အမှုတွဲတွင် ပေါ်လွင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကာယကံမြောက် ပြုလုပ်ခြင်း သည် နာကျင်မှုဖြစ်စေသဖြင့် နာ ကျင်မှုပြုလုပ်သူအား ရာဇသတ် ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၃ အရ ပြစ် ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်’ ဟု စီရင်ထုံး ဖွဲ့ထားသည်။ အထက်ပါစီရင်ထုံးများအရ ယခင်က ဆရာ၊ ဆရာမများသည် တပည့်များအား မေတ္တာ၊ ကရု ဏာစိတ်ရှေ့ထားပြီး လိမ္မာရေး ခြားရှိအောင် တုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက် ဆုံးမနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒေါသအလျောက် ရိုက်နှက်ခွင့် မရှိပေ။

ယခုအခါ ဆရာ၊ ဆရာမများ တုတ်ကိုင်၍ မရတော့။ တုတ်ကိုင် လျှင်လည်း သတိထားရတော့ မည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များကို လုံးဝရိုက်နှက်အပြစ်ပေး ခြင်း ပြုခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်း သာမက ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ လက်မြှောက်ခိုင်းခြင်း စသည်တို့ ပင် ပြုခွင့်မရှိတော့ပေ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြီး ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ နှင့် ၆၉ တို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၆၈ ကလေးသူ ငယ်တိုင်း သည် အသက်အရွယ်အ လိုက် အောက်ပါကျင့်ဝတ်စည်း ကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်ကြံ စောင့်ထိန်းရမည်။

(က) တရားဥပဒေကို စောင့် ထိန်းလိုက်နာခြင်း၊ (ခ) အသက် အရွယ်နှင့် ရင့်ကျက်မှုရှိလာသည် နှင့်အမျှ မိဘ အုပ်ထိန်းသူ တို့၏ ဆုံးမသွန်သင်ပေးမှုကို လေးစား လိုက်နာကာ မိမိ၏အခွင့်အရေး များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၊ (ဂ) မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏သွန်သင်မှုကို ခံယူ ပြီး ပညာသင်ယူခြင်း၊ (ဃ) ကျောင်းစည်းကမ်းနှင့် ရပ်ရွာစည်း ကမ်းများကို လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးစည်းကမ်းနှင့် ဘာသာရေး ကျင့်ဝတ်များကိုလည်းကောင်း လေးစားလိုက်နာပြီး ရပ်ရွာအတွင်း တာဝန် သိသူတစ်ဦးအဖြစ် နေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်း၊ (င) မိမိရပ် ရွာအသိုက်အဝန်း၏ကောင်းမွန် သော အစဉ်အလာများ၊ တန်ဖိုး များ၊ ဘာသာစကား၊ ယုံကြည်ကိုး ကွယ်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ (စ) အရက်သောက် ခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံး စွဲခြင်း၊ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေ သော ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ လောင်း ကစားခြင်း(သို့မဟုတ်)အခြားအ ကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားဖွယ်ရာ အမူအကျင့်များမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။

ပုဒ်မ ၆၉ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ နှင့် ဆရာမများသည် ကလေးသူ ငယ်များက ပုဒ်မ ၆၈ ပါ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစောင့် ထိန်းသည့် အလေ့အထရှိစေရန် ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုအပါအ ဝင် အပြစ်ပေးမှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးတို့ ကို အသုံးမပြုဘဲ ကျိုးကြောင်းပြ နည်းပေးလမ်းညွှန်ပြုရမည်။

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး များဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ) အရ အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေး သော သူသည် ကလေး သူငယ် ဖြစ်သည်။ ယင်းကလေးသူငယ် အား ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးလျှင် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရမည်ဖြစ် ကြောင်း ပုဒ်မ ၁၀၀(က) တွင်-

ပုဒ်မ ၁၀၀(က) မည်သူမဆို ကလေးသူငယ်အား အောက်ပါပြု လုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်လမှ အများဆုံးခြောက်လအ ထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်း ဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ် စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချ မှတ်ရမည်။

(၁) အရက်ဘီယာဝယ်ခိုင်း ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သောက်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း (သို့မဟုတ်) သောက်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊ (၂) မိဘ ဆွေမျိုးမပါဘဲ ကပွဲ (Dayclub, Nightclub)၊ ကာရာအိုကေ (သို့မဟုတ်) အနှိပ်ခန်းတွင် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အ ကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ် ပေးခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်ကွပ် အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထား သည်။

ထို့ကြောင့် ကလေးသူငယ် များအား ဆုံးမရာတွင် ကျိုး ကြောင်းပြ နည်းပေးလမ်းညွှန်ပြု ခြင်းဖြင့်သာ ဆုံးမရန်နှင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်နှင့်မျှ ရိုက်နှက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမပြုကြရန် အသိ ပေးအပ်ပါသည်။ ရိုက်နှက်ပြစ် ဒဏ်ပေးပါက ဤဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၀(က)(၄)(၅) အရ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်သည်ကို သတိပြု သင့်ကြောင်း တင်ပြအပ် ပါသည်။

(ဆောင်းပါးရှင် တင်ဝင်းအောင် သည် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမှုများလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရင်း ဥပဒေရေးရာစာပေများ ရေးသားနေသူဖြစ်သည်။)

7Day Daily (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)