မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ

0
214

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရေဘး အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းရြာ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၄၂ စု၊ လူဦးေရ ၂၂၇ ဦးတို႔ကို ဘာေကသရဟံသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဟံဂံေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂ဝဝ စု၊ လူဦးေရ ၅ဝ၂ ဦးကို အေသာကရာမဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရန္မ်ဳိးေအာင္ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂ဝ၂ စု၊ လူဦးေရ ၈၆၃ ဦးကို ေရးၿမိဳ႕၊ မိုးလံုေလလံုအားကစား႐ံု ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ လည္းေကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပး၍ လိုအပ္သည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းၿပီး တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က လိုအပ္ သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

အလားတူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေရဝင္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၄ စု၊ လူဦးေရ ၈၆၂ ဦးကို အမွတ္(၁၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ သီရိမဂၤလာ ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၈၃ စု၊ လူဦးေရ ၁ဝ၄ဝ ဦးကို ရွင္ဥတၱမဓမၼာ႐ံု၊ ဝင္းစႏၵာ႐ံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဦးေက်ာင္းတိုက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဇာ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၇၆ စု၊ လူဦးေရ ၃၆၇ ဦးကို ေဇာ္ကုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာ(၂)ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၃ စု၊ လူဦးေရ ၄၈ ဦးကို ေကာ့ကလုတ္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသို႔လည္းေကာင္း။

ေစ်းႀကိဳရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၇၇ စု၊ လူဦးေရ ၃၁၁ ဦးကို ေတာ္ကူးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ သာယာေအးရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၃ဝ စု၊ လူဦးေရ ၁၂ဝ ဦးကို တိုးဝမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ လိႈင္ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၆၁ဝ စု၊ လူဦးေရ ၂၅ဝ၈ ဦးကို ေအးသာယာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ သတၱမေစတီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ရတနာသိဂႌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ လည္းေကာင္း နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားေပးၿပီး လို အပ္သည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။